Addo Stuur - Werk in Uitvoering: De Zuivelfabriek (1997)